ترشی مخلوط
ترشی مخلوط
وزن خالص: 650g

ارزش غذایی در هر 100 گرم

7.76
kcal
انرژی
0.16
g
چربی
1.02
g
کربوهیدرات
2
g
نمک
استان همدان، بلوار اول
تلفن: ۲۲۶۶۹۲۳۶ ۰۲۱, ایمیل: info@saharfood.com
دانلود کاتالوگ محصولات
دانلود فرم استخدام