مرباي تمشك
مرباي تمشك
وزن خالص: 390g

ارزش غذایی در هر 100 گرم

230
kcal
انرژی
0
g
چربی
64
g
کربوهیدرات
0.02
g
نمک
استان همدان، بلوار اول
تلفن: ۲۲۶۶۹۲۳۶ ۰۲۱, ایمیل: info@saharfood.com
دانلود کاتالوگ محصولات
دانلود فرم استخدام